Witamy w centrum obsługi Wallbox Support

Odpowiedzi na często zadawane pytania znajdziesz w naszym dziale Często zadawane pytania. 

Jak zaktualizować oprogramowanie Twojej ładowarki? (Copper/Copper SB/Commander/Commander 2/Pulsar Plus/Quasar)

Aby korzystać z najnowszych aktualizacji i funkcji ładowarki, konieczna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego. 

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy masz na swoim telefonie zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Wallbox dostępną w App Store lub Play Store. 

UWAGA: W przypadku braku połączenia z Internetem, możesz zaktualizować stację ładowania w trybie offline, łącząc smartfon z ładowarką za pomocą Bluetooth. W zależności od modelu ładowarki, możesz zaktualizować oprogramowanie w trybie offline, tylko w momencie kiedy taka aktualizacja jest dostępna:

 • Commander 2: >= 4.6.5
 • Copper SB: >= 4.5.5
 • Pulsar Plus: >=4.6.0
 • Copper: >= 4.3.0
 1. Otwórz aplikację mobilną myWallbox i zaloguj się. Jeśli nie logujesz się automatycznie, podaj swoje dane.

Strona danych logowania

 1. Po zalogowaniu wybierz ładowarkę.

Ekran Copper SB
Lista ładowarek

 1. Na ekranie ładowarki dotknij ikonę Ustawienia.

Ekran ustawień

 1. Następnie kliknij Informacje o ładowarce.

ekran konfiguracji z podświetlonymi informacjami o ładowarce

 1. Dotknij zakładkę Wersja ładowarki – aplikacja sprawdzi, czy jest dostępna aktualizacja:

ekran wersji ładowarki

 • Jeśli oprogramowanie ładowarki nie wymaga aktualizacji, na ekranie pojawi się komunikat „Oprogramowanie sprzętowe jest zaktualizowane”
 • Jeśli dostępna jest aktualizacja, aplikacja wyświetli komunikat „Zainstaluj aktualizację”. Jeśli chcesz zainstalować aktualizację od razu, kliknij „Zainstaluj aktualizację”. Możesz również zaktualizować oprogramowanie później.

ekran oprogramowanie jest zaktualizowane
aktualizacja oprogramowania jest dostępna

 1. [Optional] W przypadku aktualizacji w trybie offline aplikacja poprosi o zgodę na połączenie z hotspotem ładowarki. Kliknij „Dołącz”, aby zatwierdzić połączenie i kontynuować proces.

ekran hotspota

 1. Aktualizacja oprogramowania w toku – poczekaj, aż zostanie ukończona i pojawi się komunikat „Oprogramowanie ładowarki zostało zaktualizowane do wersji… [software version format x.x]”. 

WAŻNE: Jeśli Twój smartfon, ładowarka lub oba urządzenia nie są połączone z Internetem, nie opuszczaj tej strony ani nie zamykaj aplikacji. Spowoduje to przerwanie procesu aktualizacji i może skutkować uszkodzeniem ładowarki.

proces aktualizacji oprogramowania zakończony pomyślnie

Updated on 08/11/2021

Was this article helpful?

Related Articles