Welkom bij Wallbox Support

Blader door onze FAQ’s om antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 juli 2019

Wallbox Chargers SL. (‘Wallbox’, ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’) biedt een elektronische oplossing voor het opladen van voertuigen voor thuis- en zakelijke gebruikers met hardware en een online service voor het regelen van oplaadfuncties van intelligente oplaadapparaten die lokaal toegankelijk zijn op een netwerk en op afstand via het internet via deze website en een mobiele applicatie. Wallbox streeft ernaar de privacy van de bezoekers van zijn website en de gebruikers van zijn dienstverlening te beschermen. Dienovereenkomstig heeft Wallbox dit privacybeleid geschreven om te beschrijven welke soort persoonsgegevens het bedrijf verzamelt via deze website (de ‘website’), zijn myWallbox serviceportaal en zijn mobiele app, hoe het de verzamelde persoonsgegevens gebruikt en hoe het persoonsgegevens beschermt.

1  Persoonsgegevens die we verzamelen.
1.1.  Algemene categorieën van verzamelde persoonsgegevens

We kunnen informatie van bezoekers van onze website verzamelen. Bezoekers kunnen informatie aan ons verstrekken via de website, inclusief naam, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van berichten. Wanneer bezoekers onze website bezoeken, kunnen wij de volgende informatie op geaggregeerde basis verzamelen:

  • IP-adressen van bezoekers
  • locaties van bezoekers
  • webbrowser die gebruikers gebruiken
  • besturingssystemen die bezoekers gebruiken
  • sleutelwoorden of zoektermen die bezoekers gebruiken om onze website te vinden
  • hoeveel bezoekers de website of specifieke pagina’s ervan bekijken

We houden gegevens bij van mensen die geïnteresseerd zijn in ons bedrijf. We kunnen u periodiek via het e-mailadres dat u hebt opgegeven promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u deze mogelijk interessant vindt. Van tijd tot tijd kunnen we uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie die u verstrekt in reactie op deze communicatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.
Wanneer klanten een account registreren om een gebruiker (‘Gebruiker’) te worden of wanneer ze via de website onze dienst gebruiken, verzamelen we de volgende elementen van persoonsgegevens om een account te openen:

  • naam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

1.2.  Cookiebeleid

1.2.1. Wallbox kan cookies gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van de dienst via de website. Cookies zijn systemen voor gegevensopslag en -herstel die worden geïnstalleerd op de apparatuur van de gebruiker (computer of mobiele apparaten) voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld om een betere webervaring te bieden.
1.2.2. Surfen en het gebruik van de dienst impliceren dat de gebruiker de installatie van cookies op zijn/haar apparatuur aanvaardt voor de doeleinden die hierin worden vermeld. Als de gebruiker besluit het gebruik van onze cookies niet te accepteren, kan de dienst worden beïnvloed of zijn bepaalde functies mogelijk niet operationeel, of is zelfs het browsen via deze dienst niet mogelijk.
1.2.3 Soorten en doel van de gebruikte cookies:
A. Technische cookies: stellen de gebruiker in staat door de dienst te bladeren en gebruik te maken van de opties of diensten, zoals controle van het verkeer en datacommunicatie, sessie-identificatie, toegang tot beperkte onderdelen, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, de aankoopprocedure uitvoeren, registratie aanvragen of het deelnemen aan een evenement, gebruik van beveiligingselementen tijdens het surfen, inhoud opslaan voor het uitzenden van video of geluiden, of inhoud delen [using the User’s own social media accounts].
B. Aanpassingscookies: stellen de gebruiker in staat toegang krijgen tot de dienst met bepaalde algemene functies die vooraf zijn gedefinieerd volgens bepaalde criteria in de gebruikersapparatuur, zoals de taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst, regionale configuratie van waaruit de dienst toegankelijk is, enz.
C. Analytische cookies: dit zijn de cookies die door Wallbox worden gebruikt of het eigendom zijn van derden, waarmee de eigenaar in staat is het gedrag van de gebruikers van de website te monitoren en analyseren. De door deze cookies verstrekte informatie wordt gebruikt om de activiteit te meten en om surfpatronen van de gebruikers van de website te maken om de website en de dienst van Wallbox te verbeteren op basis van de analyse van de gegevens over hoe de gebruikers de dienst gebruiken.
D. Advertentiecookies: maken efficiënt beheer van de advertentieruimten op de website mogelijk, waaronder surfpatronen die het verkrijgen van informatie over het gedrag van de gebruiker mogelijk maken. Deze cookies maken het aanpassen van de advertentie-inhoud mogelijk, zodat ze relevant zijn voor de gebruiker.
Configuratie van cookies:

Tijdens het surfen op de website heeft de gebruiker de mogelijkheid om de cookies die zijn geïnstalleerd op zijn/haar apparatuur toe te staan, te blokkeren of te verwijderen door de opties in de browser te configureren. De gebruiker kan via de volgende links de aanwijzingen voor het configureren van het gebruik van cookies in zijn/haar browser controleren:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Als er een andere browser wordt gebruikt, kunnen de gebruikers in het helpgedeelte van de browser informatie verkrijgen over het configureren van het gebruik van cookies. Als gebruikers hulp nodig hebben bij het configureren van de cookies in een dergelijke browser, kunnen ze een e-mail sturen naar service@wallbox.com, en Wallbox zal zo snel mogelijk contact met hen opnemen.

1.3.  Instellingen voor niet volgen

Momenteel is er geen norm die regelt wat een website operator eventueel moet doen bij het ontvangen van een ‘niet volgen’-signaal. Dienovereenkomstig onderneemt Wallbox momenteel geen actie als reactie op een browserinstelling voor ‘niet volgen’. Wallbox zal aanpassingen van dit beleid dienovereenkomstig overwegen als er een industrienorm met betrekking tot dergelijke instellingen komt.

2.  Hoe we verzamelde persoonsgegevens gebruiken

2.1  We gebruiken persoonsgegevens die zijn verzameld in overeenstemming met paragraaf 1 om de website aan bezoekers te verstrekken en om de dienst aan gebruikers te leveren. Alle persoonsgegevens die worden verzameld bij de registratie van de gebruiker en/of tijdens het gebruik van de dienst worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van Wallbox, dat verantwoordelijk is voor het bestand, om ze te gebruiken voor het beheer en de levering van de dienst, evenals voor het verzenden van marketing-, promotie- en/of reclameberichten met betrekking tot zijn producten en/of diensten.

2.2.  Evenzo kan de gebruiker bij registratie uitdrukkelijk instemmen met het gebruik van persoonsgegevens die voortvloeien uit dergelijk gebruik om te worden verzameld en verwerkt om aangepaste gebruikersprofielen voor te bereiden, zowel om de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en om consumptie- en mobiliteitsgewoonten en voorkeuren te analyseren en/of te voorspellen. Deze informatie wordt gebruikt om elke vorm van producten en/of diensten aan te bieden, rechtstreeks of door derden, en Wallbox is hierbij gemachtigd om deze gegevens aan hen bekend te maken. Gebruikers hebben te allen tijde het recht om deze machtiging in te trekken. Als een gebruiker niet zijn/haar toestemming verleent voor de verwerking van de persoonsgegevens die voortvloeit uit het gebruik van de dienst voor bovengenoemde doeleinden, verzamelt Wallbox dergelijke gegevens over het gebruik van diensten, maar alleen door het toepassen van anonimiseringstechnieken, zodat het gebruik van dergelijke gegevens niet inhoudt dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt.

2.3.  Wallbox kan uw adres en e-mailadres gebruiken om u te voorzien van informatie over diensten of producten, en om speciale aanbiedingen of enquêtes te sturen naar personen in die onze administratie zijn opgenomen.

3. Delen of openbaar maken van persoonsgegevens
3.1 Wallbox kan derden bepaalde taken toevertrouwen die zijn vereist voor het leveren van de dienst die de verwerking van persoonsgegevens inhoudt. Dergelijke derden treden op als gegevensverwerkers namens Wallbox, en daartoe worden zij, uitsluitend en voor zover is vereist voor de uitvoering van de desbetreffende taak, gemachtigd voor de toegang tot en het gebruik van dergelijke gegevens. In het bijzonder zijn enkele van de taken die aan derden kunnen worden toevertrouwd:

a) systemen voor gezichts-, stem- of vingerafdrukherkenning en identificatie, voor de apparaten die dergelijke functies kunnen bevatten;
b) cloudgebaseerde gegevensopslag door providers van clouddiensten;
c) distributie, installatie en onderhoud van de apparaten om preventieve beheerdiensten aan te bieden.
Sommige derden waaraan we persoonsgegevens bekendmaken zijn leveranciers of uitbestede dienstverleners die ons helpen de dienst of producten aan onze gebruikers te leveren, of die helpen met ondersteuningsfuncties zoals marketing, facturering, verwerking van betaalkaarten en gegevensanalyse. We zullen dergelijke leveranciers of dienstverleners verplichten om uw persoonsgegevens te beheren met privacy- en beveiligingsmaatregelen die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid.
Van tijd tot tijd kunnen we worden verplicht om te reageren op een dagvaarding, gerechtelijk bevel, huiszoekingsbevel, administratief of gerechtelijk proces, verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere verzoeken waarop we moeten reageren onder het toepasselijk recht. We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken in reactie op een van deze vereisten. Ook kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken om de veiligheid van onze systemen te waarborgen, geschillen op te lossen of eventuele wanpraktijken te beoordelen.
We kunnen ook geaggregeerde of anonieme informatie over het gebruik van websites of apps delen, zolang de informatie geen specifieke personen identificeert.
We kunnen persoonsgegevens over u delen of overdragen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa van ons bedrijf, in het geval van een faillissement of tijdens de onderhandelingen die leiden tot een dergelijke gebeurtenis. We zullen van elke koper garanties vragen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt, gedeeld, bijgehouden en bekendgemaakt in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.
Behalve zoals hierboven vermeld, zullen we uw persoonsgegevens niet verkopen, distribueren, overdragen of leasen aan derden.

4. Beveiliging
Wallbox heeft redelijke en gepaste administratieve, fysieke en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen (i) tegen redelijkerwijs te verwachten bedreigingen en gevaren voor de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van dergelijke persoonsgegevens en (II) tegen ongeoorloofd, onwettig of onopzettelijk verlies, toegang, gebruik, openbaarmaking of verspreiding van dergelijke persoonsgegevens.

5. Toegang tot persoonsgegevens
Als u toegang wilt tot persoonsgegevens die we over u bewaren en/of als u wettelijke rechten wilt uitoefenen met betrekking tot toegang, rectificatie (correctie van fouten of het bijwerken van gegevens), verwijdering of bezwaar tegen verder gebruik of openbaarmaking, stuurt u een e-mail met uw verzoek naar het adres service.rgpd@wallbox.com, met uw juiste identificatie en duidelijke vermelding van het doel van uw verzoek. Ons privacyteam zal uw verzoek evalueren en hierop reageren.

6. Contactgegevens
Gelieve alle vragen of klachten over onze privacypraktijken te richten aan ons privacyteam via: service.rgpd@wallbox.com. U ons ook per post of koerier bereiken op: C/Anabel Segura 7, Planta Baja H, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.

Opgelet: privacy.
Als u een klacht hebt, verstrek dan informatie die relevant is voor uw klacht. Ons privacyteam zal uw klacht beoordelen op basis van de informatie die u verstrekt en u een antwoord sturen. Mogelijk moeten we u om aanvullende informatie vragen om uw klacht te beoordelen. We zullen uw communicatie over een klacht onmiddellijk onderzoeken en hierop reageren. Mogelijk hebt u andere rechten onder de wet en het recht om contact op te nemen over uw klacht met de toezichthouder inzake privacy in uw rechtsgebied.

7. Aanpassingen in dit privacybeleid
Wallbox kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. We zullen wijzigingen aanbrengen door een herziene kopie van dit beleid op onze website te plaatsen of, indien Wallbox dit nodig acht, per e-mailkennisgeving aan u. Uw voortgezette gebruik van onze website, dienst of mobiele app na een herziene versie van dit beleid dat verschijnt op de website houdt uw goedkeuring van de aangepaste versie in.