Benvingut a l’assistència de Wallbox

Llegeix les nostres FAQ’s per trobar resposta a preguntes freqüents

Instal·lació i configuració d’un comptador d’energia MID per a la teva infraestructura de càrrega

Un «comptador MID» és un dispositiu mesurador d’energia que et permet registrar el consum d’energia d’una instal·lació de càrrega o d’un carregador concret,de conformitat amb la Directiva sobre instruments de mesura (MID). Per tant, proporciona als carregadors Wallbox un mètode més exacte de mesurament del consum d’energia.

1. Abans de començar

Actualment, Wallbox és compatible amb dos comptadors d’energia MID certificats. Es poden adquirir directament a la nostra botiga en línia:

 • Comptador d’energia MID trifàsic, instal·lacions trifàsiques (< 65 A)
 • Comptador d’energia MID monofàsic, instal·lacions monofàsiques (< 100 A)

Recomanem fer servir un cable STP cat 5E per dur a terme la instal·lació.

Per tal de completar la configuració del comptador MID, hauràs de baixar l’aplicació myWallbox i crear un compte.

2. Carregadors compatibles

Els següents carregadors són compatibles amb el mesurament MID:

 • Commander 2
 • Pulsar Plus
 • Pulsar Max
 • Copper SB
 • Quasar

3. Instal·lació del comptador MID

Cablejat elèctric

Sempre convé instal·lar el comptador MID a continuació dels RCDs i MCBs a la línia d’alimentació del carregador (comptador MID representat com a posició F al següent esquema d’instal·lació).

Esquema d’instal·lació del comptador MID

Instal·lació de la comunicació

Segons les limitacions logístiques de la teva infraestructura de càrrega, pots triar un dels següents esquemes d’instal·lació de la comunicació:

 • Instal·lació de línia de bus: la instal·lació de línia de bus està recomanada quan el Power Boost (PB) i els comptadors MID estan propers entre si. És possible crear un bus de comunicació amb només un cable connectat al connector RS485.
2_Bus-line-1
 • Instal·lació en dues línies: si el PB i els comptadors MID estan físicament allunyats entre sí, pots optar per dues línies de comunicació diferents. Ambdues línies començaran i estaran connectades al mateix punt del connector del carregador RS485.
3_Two-lines-3

Tant la instal·lació trifàsica com la monofàsica es descriuran per separat més endavant.

A. Instal·lació monofàsica del comptador MID

Per a més informació, pots consultar la guia d’instal·lació que s’inclou amb el teu model de comptador d’energia MID.

Connexió del carregador al comptador

 1. En primer lloc, connecta el comptador MID al carregador mitjançant el cable STP cat 5E recomanat.

Cablejat del comptador d’energia

 1. A continuació, cableja el comptador d’energia. Connecta les 3 fases (posicions 1-2-3 per a entrada d’energia, 4-5-6 per a sortida d’energia).
4_Step_1_MID_CG_EM340_phases_connected
 1. Comprova que les fases estiguin fermament ancorades. Instal·la la placa d’aïllament damunt dels cargols.

IMPORTANT: Els cargols fluixos poden suposar un perill d’incendi!

5_Step_2_MID_CG_EM340_installing_screw_covers_for_insulation
 1. Instal·la el neutre (en cas de grans seccions transversals de cable, hauràs de reduir el neutre per tal d’encabir-lo al comptador d’energia).
6_Step_3_MID_CG_EM340_installing_the_neuter
 1.  Instal·la el cable de comunicació STP d’acord amb l’esquema.

NOTA: Per a la línia de comunicació entre el comptador d’energia i el carregador, recomanem fer servir un cable STP cat 5E o superior. La longitud total del cable no pot excedir de 500 m.

7_Step_4_MID_CG_EM340_installing_the_communication_cable

IMPORTANT: NO facis servir un parell trenat per a cada connexió. Destrena els cables abans de connectar-los per separat. Pots fer servir un retall de cable per a realitzar el bucle entre les posicions 7 i 9.

 1. Finalment, instal·la les cobertes del cable per tal d’assegurar la teva instal·lació. Si cal, segella les cobertes amb els cables subministrats d’acord amb la normativa local.
8_Step_6_MID_CG_EM340_seal_the_cover

Cablejat del carregador

 1. Cableja el teu carregador seguint les instruccions de la guia d’instal·lació.

Activació de les resistències de terminació

 1. Pulsar Plus, Commander 2 i Copper SB tenen dues resistències de terminació diferents. La resistència dedicada als comptadors MID i PB està marcada com a «RS485»:
  • Per a la INSTAL·LACIÓ A LA LÍNIA DE BUS: situa l’interruptor RS485 del carregador a la posició T. Només el comptador POWER BOOST s’ha de cablejar a la resistència de terminació.
  • Per a la INSTAL·LACIÓ EN DUES LÍNIES: situa l’interruptor RS485 del carregador a la posició NT i cableja el pont de la resistència de terminació a tots dos comptadors MID i PB.

Configuració del selector de corrent

 1.  El comptador MID està correctament instal·lat. Ara l’has de configurar mitjançant l’aplicació myWallbox, seguint les explicacions a la secció corresponent d’aquest article.

B. Instal·lació monofàsica del comptador MID

Per a més informació, pots consultar la guia d’instal·lació que s’inclou amb el teu model de comptador d’energia.

Connexió del carregador al comptador

 1. En primer lloc, connecta el comptador MID al carregador mitjançant el cable STP cat 5E recomanat.

Cablejat del comptador d’energia MID

 1. Instal·la el comptador d’energia MID al carril DIN.
11_EM112_Install_meter_on_DIN_rail
 1. Instal·la la fase i el neutre.
12_EM112_install_phase_and_neuter
 1. Comprova que la fase i el neutre estiguin fermament ancorats. Instal·la la placa d’aïllament damunt dels cargols.

IMPORTANT: Els cargols fluixos poden suposar un perill d’incendi!

13_EM112_step_3_installing_covers
 1. Instal·la el cable de comunicació STP d’acord amb l’esquema.
14_EM112_step_4_install_communication_cable
 1. Finalment, instal·la la darrera coberta del cable per tal d’assegurar la teva instal·lació. Si cal, segella les cobertes amb els cables d’acord amb la normativa local.
15_EM112_step_5_install_covers___seals

IMPORTANT: NO facis servir un parell trenat per a cada connexió. Destrena els cables abans de connectar-los per separat. Pots fer servir un retall de cable per a realitzar el bucle entre les posicions 3 i 5.

Cablejat del carregador

 1. Cableja el teu carregador seguint les instruccions de la guia d’instal·lació.

Activació de les resistències de terminació

 1. Pulsar Plus, Commander 2 i Copper SB tenen dues resistències de terminació diferents. La resistència dedicada als comptadors MID i PB està marcada com a “RS485”:
  • Per a la INSTAL·LACIÓ A LA LÍNIA DE BUS: situa l’interruptor RS485 del carregador a la posició T. Només el comptador POWER BOOST s’ha de cablejar a la resistència de terminació.
16_Bus-line-1
  • Per a la INSTAL·LACIÓ EN DUES LÍNIES: situa l’interruptor RS485 del carregador a la posició NT i cableja el pont de la resistència de terminació a tots dos comptadors PB i MID.
17_Two-lines-3

Configuració del selector de corrent

 1.  El comptador MID està correctament instal·lat. Ara l’has de configurar mitjançant l’aplicació myWallbox, seguint les explicacions a la secció següent.

4. Configuració del comptador MID mitjançant l’aplicació myWallbox

 1. Baixa i obre l’aplicació myWallbox.
 2. Inicia sessió a l’aplicació emplenant les teves credencials o registra’t si encara no tens cap compte.
 3. Vincula el carregador al teu compte..
 4. Per tal de garantir que els passos descrits a continuació transcorrin sense cap imprevist, comprova que tant el carregador com l’aplicació myWallbox tinguin instal·lada la versió més recent (pots consultar la versió de l’aplicació a la Play Store o App Store i la versió del programari a la secció Notes de publicació).
 5. Selecciona el teu carregador de la llista.
 6. Connecta amb el carregador a través de Bluetooth.
 7. Accedeix a Settings (Configuració).
 8. Accedeix a Upgrades (Actualitzacions).
 9. Toca MID Meter (Comptador MID).
 10. Activa l’interruptor de commutació.
 11. Introdueix el número de serie del teu comptador MID sense la lletra final (trobaràs el número de serie sota la pantalla del teu comptador d’energia MID).
SN-MID-METER
 • Si no coincideix, no serà possible la configuració.
 • Si coincideix, el camp no serà editable.
 • Si es substitueix el comptador MID, el camp es mostrarà marcat en vermell i serà editable.
 • Si els números de serie del MID i del carregador no coincideixen, l’estat del comptador MID serà «Enabled — MID not found (Habilitat — MID no trobat)».
 1.  Tria entre Energy used per hour (Energia consumida per hora) (kWh) o Time (Temps) fins l’aturada automàtica del carregador en cas que no es recuperi la connexió MID.

Valors indicatius per a aquesta configuració:

 • Valor predeterminat kWh: 1 kWh
 • Valor predeterminat min.: 1 min.
 • Valor màxim kWh: 22 kWh
 • Valor màxim min.: 60 min.
 1.  Desa la configuració. El teu comptador MID està correctament configurat.

Pots comprovar si el teu comptador MID està correctament configurat al portal web myWallbox: https://my.wallbox.com/login

Si està correctament configurat i el teu carregador està connectat a Internet, la icona del comptador MID es mostrarà al costat del nom del teu carregador:

C
[elementor-template id="1022"]
Updated on 03/11/2022

Was this article helpful?